Технически данни и цени

VIADRUS G 350

Код

Брой секции Работно налягане (Mpa) Темп. На водата вх/изх (C) Воден обем Топлинна Мощност (kw) Разход на гориво нафта (kg/h) Разход на гориво газ (m3/h) Ефек-тивновст (%) Маса (kg) Дъл-жина (mm) Висо-чина (mm) Ши-рина (mm)

Цена

2105101180 4 0.4 70/90 56.61 92.5

според данни

от

производителя

на

горелката

10.6 92.5-94 402.1 985.5 1296 800 по запитване
2105101181 5 0.4 70/90 75.85 125.0 14.2 92.5-94 499.6 1135.5 1296 800 по запитване
2105101182 6 0.4 70/90 95.08 157.5 17.9 92.5-94 597.2 1285.5 1296 800 по запитване
2105101183 7 0.4 70/90 114.31 190.0 21.4 92.5-94 694.7 1435.5 1296 800 по запитване
2105101184 8 0.4 70/90 133.54 222.5 25.1 92.5-94 792.3 1585.5 1296 800 по запитване
2105101185 9 0.4 70/90 152.78 255.0 28.7 92.5-94 889.8 1735.5 1296 800 по запитване
2105101186 10 0.4 70/90 172.00 287.5 32.4 92.5-94 987.3 1885.5 1296 800 по запитване
2105101187 11 0.4 70/90 191.23 320.0 36 92.5-94 1084.8 2035.5 1296 800 по запитване