Технически данни и цени

VIADRUS U 22 D

 

Код Брой секции Топлинна мощност въглища (kw) Воден обем (l) Темп. на водата вх/изх (°C) Тяга на комина (Pa) Ефек­тивност (%) Маса (kg) Дължина (mm) Височина с табло (mm) Ширина (mm)

Цена

с ДДС

2101100150 4 20 36.2 60/90 16 75 252 784.8 1007.5 545 1509.55лв.
2101100151 5 25 40.9 60/90 18 75 282 880.8 1007.5 545 1667,26лв.
2101100152 6 30 45.6 60/90 20 75 312 976.8 1007.5 545 1824.95лв.
2101100153 7 35 50.3 60/90 22 75 347 1072.8 1007.5 545 2005.45лв.
2101100154 8 40 55.0 60/90 24 75 377 1168.8 1007.5 545 2156.50лв.
2101100155 9 45 59.7 60/90 26 75 417 1264.8 1007.5 545 2371.20лв.
2101100156 10 49 64.4 60/90 28 75 448 1360.8 1007.5 545 2545.06лв.