Технически данни и цени

Marina CSI

Код Тип Номинал. Мощност (kw) Мощност на гор. камера (kW) КПД (%) Димо- отвод (1mm) Обем на бункера (dem3) Присъеди­нителн размери Тегло (kg) Дължина (mm) Височина (mm) Ширина (mm) Цена
2104202439 CSI 20 20 24 90 160 140 1" 1/2 250 1330 1210 600 по запитване
2104202440 CSI 30 30 34.9 90 160 140 1" 1/2 280 1480 1210 600 по запитване
2104202441 CSI 40 40 47 90 160 140 1" 1/2 300 1630 1210 600 по запитване
2104202442 CSI 60 60 71 91 200 190 1" 1/2 350 1690 1410 700 по запитване
2104202443 CSI 80 80 94 91 200 190 1" 1/2 400 1940 1410 700 по запитване
2104202444 CSI 100 100 115 92 200 190 1" 1/2 450 2190 1410 700 по запитване