Технически данни и цени

Marina CSА

Код Тип Номинал. Мощност (kw) Мощност на гор. камера (kW) КПД (%) Димо- отвод (1mm) Обем на бункера (dem3) Присъеди­нителн размери Тегло (kg) Дължина (mm) Височина (mm) Ширина (mm) Цена
2104202414 CSA45 45 52 93 200 480 1" 1/2 430 1060 1520 2270 по запитване
2104202415 CSA60 60 71 93 200 480 1" 1/2 510 1160 1520 2270 по запитване
2104202416 CSA80 80 94 93 200 480 1" 1/2 600 1360 1520 2270 по запитване
2104202417 CSA100 100 115 93 200 480 1" 1/2 690 1560 1520 2270 по запитване
2104202418 CSA130 130 154 93 290 480 2"/12 1400 3350 1780 1000 по запитване
2104202419 CSA180 180 212 93 290 480 2" 1/2 1600 3500 1780 1000 по запитване
4202420 CSA 230 230 271 94 290 480 2" 1/2 1800 3500 1780 1000 по запитване
2104202421 CSA 300 300 353 94 340 480 3" 2500 4400 2240 1300 по запитване
2104202422 CSA400 400 470 94 340 480 3" 2850 4400 2240 1300 по запитване
2104202423 CSA 500 500 588 94 340 480 3" 3200 4400 2240 1300 по запитване
2104202424 CSA 650 650 765 94 440 560 4" 5400 5450 2570 1700 по запитване
2104202425 CSA800 800 941 94 440 560 4" 5950 5450 2570 1700 по запитване
2104202426 CSA 950 950 1118 94 440 560 4" 6500 5450 2570 1700 по запитване
CSA 1300, CSA 1650, CSA 2000 kW по запитване