biosolid SEVER C

Котлите от серия SAVER C са оборудвани с допълнителна предна врата, пелетна горелка и табло за управление, като бързо и лесно (за по-малко от една минута) се преминава от дърва към пелети и обратно. Горелките BISOLID изгарят дървесни пелети Ø 6-8 mm, категория EN plus A1.

По-високата ефективност в сравнение с конкурентните котли на твърдо гориво се постига благодарение на стоманената, триходова конструкция на топлообменника, завършваща с два тръбни снопа (по-голяма топлообменна площ).

               Възможност за ползване на кредит енергийна ефективност по програма REECL.

ПРЕДИМСТВА:

 • В котлите от модел SAVER има възможност за изгаряне на дърва за огрев с дължина до 400 mm и на определени видове агро отпадъци - дървесни остатъци от горска и селскостопанска дейност (клони от овощни дървета и други, вършина, кочани от царевица, слънчогледови пити, лозови пръчки), индустриални дървесни отпадъци (кори, изрезки), строителни дървесни отпадъци;

 • Пространството за зареждане с гориво е увеличено, като се гарантира продължително време на работа между две последователни зареждания;

 • Котелът е стандартно оборудван с термовентил за автоматично регулиране на дебита на въздух за горене, осигуряващ максимално оползотворяване на горивото, икономичност при работа, както и регулиране на топлинната мощност в широк диапазон;

 • Изключително удобен за монтаж, експлоатация и поддръжка;

 • Пелетната горелка е напълно автоматизирана - запалване, следене на пламъка, спиране на горивния процес по специален алгоритъм, включващ продухване. То осигурява почистване на горивната камера, което гарантира лесно и безопасно запалване. Има интуитивен LCD дисплей за лесна работа със светлинна индикация на активните функции;

 • Новото по-съвършено управление на горивния процес, изразено в спрегнато модулиране на горивото и въздуха, гарантира висока ефективност и икономия на гориво. Управлението осигурява запалване и стартиране на горелката при максимална мощност, за бързо достигане на желаните параметри, след което започва същинското модулиране.

 • При горелките със степенно регулиране, за да се постигне този ефект е необходима ръчна намеса;

 • Горивна камера от жароустойчива стомана, гарантираща надеждна и дългосрочна експлоатация;

 • Автоматична модулация на горивния процес, намаляваща броя на спиранията и запалванията, респективно консумацията на гориво и ел. енергия;biosolid SEVER C 1

 • Възможност за регулиране на температурата на топлоносителя в широк диапазон;

 • Възможност за работа със стаен термостат и седмичен програматор;

 • Управление на циркулационна помпа според температурата на топлоносителя;

 • Възможност за управление на димосмукателен вентилатор, който улеснява решаването на проблеми с тягата на комина и безопасната работа на съоръжението;

 • Защити от обратен огън и самозапалване на горелката, както и от замръзване на топлоносителя;

 • Възможност за старт и стоп чрез gsm модул - опция.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ И ЦЕНИ

 


TBI
UniCredit