pelletherm v2 1

Автоматизираните пелетни котли Pelletherm V.2 са предназначени за отопление на битови и фирмени обекти, както и за подгряване на битова гореща вода през летния сезон. Основното предимство и уникалност на този продукт е възможността да изгаря пелети с диаметър от Ø 6 mm до Ø 14 mm с различно качество, както и плодови костилки. Характеризират се с изключително висока ефективност и надеждност.

           Възможност за ползване на кредит енергийна ефективност по програма REECL.

    

ПРЕДИМСТВА:

 • Непретенциозност към качеството на използваното гориво - всички категории дървесни пелети съгласно стандарт EN14961-2:2010 (ENplus - A1; ENplus - A2; ENplus - B);
 • -Автоматично запалване;
 • -Автоматична пет степенна модулация на горивния процес, намаляваща броя на спиранията и запалванията, респективно консумацията на гориво и електрическа енергия;
 • -Регулиране на топлинната мощност в широк диапазон;
 • -Автоматично подаване на гориво. Собствен патент на полезен модел на дозиращо устройство за подаване на твърдо гориво, елиминиращ фактора "обратен огън" и самозапалване;
 • -Автоматизирана експлоатация на котела - регулиране на температурата със стаен термостат (седмичен програматор), който гарантира максимален топлинен комфорт и икономия на гориво;  
 • -Възможност за управление на циркулационна помпа и акумулиращ съд;  
 • -Възможност за управление на димосмукателен вентилатор, който решава проблема с тягата на комина и гарантира безопасна работа на съоръжението;
 • -Микропроцесорен модул за управление параметрите на котела и табло с интерфейсен дисплей;pelletherm v2
 • -Автоматично почистване (обстъргване) на пепелния остатък в скарата на горелката без прекъсване на горивния процес;
 • -Вграден бункер с обем 100 kg и възможност за автоматично зареждане с гориво от друг външен резервоар;
 • -Механично почистване на тръбния сноп;
 • -Стоманена триходова конструкция позволяваща динамична работа на котела;
 • -Елементна база изцяло от реномирани Европейски производители;
 • -Пароли за ограничаване на нива за достъп до параметри за сервизния персонал;
 • -Лесно обслужване, висока степен на ефективност, надеждност и безопасност;
 • -Отговарят на всички изисквания по директиви LVD, EMC и по стандарта EN 303-5;
 • -Екологичен при работа - нива на въглеродни емисии, които покриват най-строгите Европейски изисквания;
 • -Възможност за старт и стоп чрез gsm модул - опция.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ И ЦЕНИ

 


TBI
UniCredit