erato eltherm

Водогрейните, проточни, електрически котли от серията ELTHERM са модерни,екологични източници на топлинна енергия, предназначени за локално и централно отопление на малки и средни жилищни и индустриални обекти.

ПРЕДИМСТВА:

 • работа във всякакъв тип отоплителна система - директна, хибридна или тип
 • топлоакумулираща;
 • смяна на горивната компонента във вече изградена инсталация или
 • използване като резервен източник на топлинна енергия;
 • висока ефективност - без топлинни загуби;
 • автоматична работа, лесна ръчна промяна на топлинната мощност за
 • икономична работа на отоплителната система с намалена консумация наенергия;
 • оптимален топлинен комфорт;
 • отдалечен контрол на работата на котела, чрез програмируем стаен термостат;
 • висока степен на сигурност, осигурена чрез инсталирани датчици за
 • предотвратяване на аварийни режими;
 • екологичност - не се отделят вредни емисии в атмосферата;
 • компактна конструкция, позволяваща монтаж в тесни помещения;
 • лесен и бърз монтаж, начална настройка и сервизно обслужване;

ELTHERM е с контакторна система на управление, окомплектован с:

циркулационна помпа, воден филтър и стаен термостат;

ELTHERM M е с електронна система на управление, окомплектован с:

циркулационна помпа, воден филтър и стаен термостат;

ELTHERM MM е с електронна система на управление, окомплектован с:

циркулационна помпа, воден филтър, стаен термостат и вграден

разширителен съд. Изработват се с медна тръбна разводка, допринасяща по-

дълъг живот и олекотяване на котела. Лесен монтаж и подобряване работата

на котела - отпада вероятността от наслоявания по медните тръби.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ И ЦЕНИ