viadrusG700

VIADRUS G 700 са чугунени, секционни, водогрейни котли за изгаряне на течно и газообразно гориво, с мощност от 330 до 750 kW. Предназначени са за работа в отоплителни системи, с температура на топлоносителя до 90
°С и максимално работно налягане до 0.4 Мра.

ПРЕДИМСТВА:

  • Модерно конструирано триходово котелно тяло;
  • Ниско съдържание на вредни вещества в изходящите газове ;
  • Безшумна работа и висока ефективност;
  • Командно табло за двустепенна горелка;
  • Експлоатация при ниски температури на водата (50 - 65 С°);
  • Просто и лесно обслужване;
  • Експлоатационен срок за котелното тяло min 20 год.

Гориво q uзгаряне: нафта - 42.63[MJ/kg] (10180 [kcal/kg]); природен газ - 35.68[MJ/m3]

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ И ЦЕНИ

 


TBI
UniCredit