viadrusG350

VIADRUS G 350 е чугунен, секционен водогреен котел за изгаряне на
течно и газообразно гориво. Предназначен е за работа в отоплителни
системи на средни и големи обекти с температура на водата до 115 °С (по
заявка), при максимално работно свръхналягане 0.4 МPа.

ПРЕДИМСТВА:

  • Модерно конструирано триходово котелно тяло;
  • Дълъг живот на чугуненото тяло - min 20 год.;
  • Висока ефективност при видовете гориво;
  • Икономична и безшумна работа;
  • Управляващо табло за двустепенна горелка;
  • Доставка в сглобен или разглобен вид;
  • Възможност на доставка с ляво или дясно отваряне на вратата;
  • Лесен достъп за измерване на свръхналягането в горивната камера;
  • Възможност за каскадно свързване и управление.

Гориво q изгаряне: нафта - 42.65[MJ/kg]; природен газ - 33.99 [MJ/kg]

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ И ЦЕНИ

 


TBI
UniCredit