vidarius u 26

VIADRUS U 26 е чугунен, секционен водогреен котел, разработен за
изгаряне на твърдо гориво (въглища, битов кокс, дърва). Предназначен е за
работа в отоплителни системи на малки и средни обекти, при максимално
работно свръхналягане до 0.4 МPа.

ПРЕДИМСТВА:

  • Висока надеждност и ефективност;
  • Лесно обслужване и поддръжка;
  • Избор на необходимата мощност според броя на секциите;
  • Дълъг експлоатационен срок на котелното тяло.
  • Разтоварваща серпентина;
  • Възможност за монтиране на пелетна горелка от серия GP в
    зависимост от мощността на котела.

    Гориво q изгаряне: кокс - 26.0-30.0[MJ/kg ’]; кафяви въглища - 26-28[MJ/kg’];
влажност до 15%; зърненост 24-60 mmдърва -14-18 [MJ/kg ’]; влажност max 20%;

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ И ЦЕНИ