viadrus saver c

Котлите от серия SAVER W са специализирани за дърва. По-високата ефективност в сравнение с конкурентните котли на твърдо гориво се постига благодарение на стоманена, триходова конструкция на топлообменника, завършваща с два тръбни снопа (по-голяма топлообменна площ). Предназначени са за отопление на еднофамилни, многофамилни къщи или малки фирмени обекти, както и за подгряване на битова гореща вода.

Възможност за ползване на кредит енергийна ефективност по програма REECL.

ПРЕДИМСТВА:

  • Надеждната, компактна и опростена конструкция на котела, позволява изгарянето на дърва за огрев с дължина до 400 mm при висока ефективност,
  • което гарантира икономичен режим на работа и ниска цена за отопление;
  • Възможност за изгаряне на определени видове агро отпадъци – дървесни отпадъци от горска и селскостопанска дейност (клони от овощни дървета и други, вършина, кочани от царевица, слънчогледови пити, лозови пръчки), индустриални дървесни отпадъци (кори, изрезки), строителни дървесни отпадъци и брикети;
  • Стандартно е оборудван с механичен енергоспестяващ термостатичен вентил за автоматично регулиране на дебита на въздуха за горене,

който осигурява максимално оползотворяване на горивото, икономичност при работа, както и регулиране на топлинната мощност в широк диапазон;

  • Бункерът за зареждане с гориво е увеличен, като гарантира продължително време на работа между две последователни зареждания;
  • Изключително удобен за монтаж, експлоатация и поддръжка;
  • Котлите от серия SAVER са тествани по стандарта EN 303-5 и отговарят на изискванията му;
  • Стандартно конструиран за лесен и бърз монтаж на пелетна горелка BISOLID.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ И ЦЕНИ